سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس سازه و معماری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن وفامهر – عضو هیئت علمی و پژوهشگر معماری دانشگاه علم و صنعت ایران
حامد عجمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری با گرایش فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

این مقاله نشانگر فرایض مربوط به هنر و تکنولوژی می باشد و آن ها را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. در این مقاله با تبار شناسی این واژگان )هنر و تکنولوژی( سعی بر بررسی تکامل و روند شکل گیری و همچنین کاربرد آنها در اجتماع طی قرون گذشته شده است. نظریه های پیرامون این دو مقوله طی قرون اخیر حاکی از این امر بودند که این دو همچون دو نظام ارزشی رویاروی هم قرار گرفته اند، اما در این مقاله با جمع آوری نظریات و ایده های مختلفی پیرامون این دو سعی بر تاکید این نکته شده است که هنر و تکنولوژی حتی در مقام قطبهای متضاد، که در قرون اخیر برایشان قائل شده اند، همچنان پیوند دیرین خود را از دست نداده اند. بحث جبرگرایی تکنولوژی که در فرهنگ معاصر مطرح شد موکد این مطلب است که ابداع تکنولوژیکی عامل عمده و تعیین کننده ای در پیشرفتهای فرهنگی می باشد، لذا مستلزم اخذ تصمیمات جدی در چنین موقعیت های بحرانی ای می باشد. در هنر و تکنولوژی، رقابت یک چیز ذاتی و طبیعی است. اما از نظر فلسفی همچنان این امکان وجود دارد که یک راه پرمعنا و جدیدی برای رسیدن به هدف مورد نظر پیش روی ما گسترده شود.