مقاله رابطه هوش هيجاني با انواع سبکهاي مديريت تعارض که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: رابطه هوش هيجاني با انواع سبکهاي مديريت تعارض
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله سبک مديريت
مقاله مديريت تعارض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زند فريده
جناب آقای / سرکار خانم: جمهري فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي بهشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر، به منظور يافتن رابطه سبک مديريت تعارض و مولفه هاي اصلي هوش هيجاني در ميان مديران شهر تهران انجام گرفته است. جامعه آماري، شامل تمامي مديران صنعتي شهر تهران بود. که از اين جامعه ۱۵۲ نفر (۹۱ مرد و ۶۱ زن) به شيوه تصادفي، انتخاب و با دو پرسشنامه هوش هيجاني بار – ان و پرسشنامه مديريت تعارض مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج، نشان داد هوش هيجاني با سبک همکاري، رابطه مثبت و با سبک سازش و سبک اجتنابي، رابطه منفي دارد. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که مي توان از روي نمرات سبک همکاري و سبک اجتنابي مديريت تعارض، هوش هيجاني مديران را پيش بيني نمود.