مقاله رابطه هوش هيجاني با سو مصرف مواد: الگوي تبيني سو مصرف مواد کند کننده و غير کند کننده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۷۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: رابطه هوش هيجاني با سو مصرف مواد: الگوي تبيني سو مصرف مواد کند کننده و غير کند کننده
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سو مصرف مواد
مقاله هوش هيجاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منشئي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، تعيين مولفه هاي هوش هيجاني پيش بيني کننده سو مصرف مواد است. بدين منظور ۲۷۶ نفر از معتادان زن و مردي که مواد کند کننده (مانند ترياک، شيره، هرويين) و غير کند کننده (مانند شيشه، کوکايين، حشيش) مصرف مي نمودند و جهت ترک اعتياد به مراکز دولتي و خصوصي شهر اصفهان مراجعه نموده بودند، از طريق روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. تحليل نتايج، نشان داد که بين سومصرف مواد و مولفه حل مساله، همبستگي منفي وجود دارد. همچنين نتايج رگرسيون لجستيک نشان داد که از بين مولفه هاي هوش هيجاني، تنها مولفه حل مساله توان پيش بيني سومصرف مواد غير کند کننده را دارد.