مقاله رابطه هوش هيجاني با ميزان کمرويي دانشجويان دانشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۸۶ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: رابطه هوش هيجاني با ميزان کمرويي دانشجويان دانشگاه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجويان
مقاله کمرويي
مقاله هوش هيجاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منتظرغيب طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: احقر قدسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 هدف: پژوهش تعيين رابطه هوش هيجاني با ميزان کمرويي در دانشجويان بود.
روش: پژوهش از نوع همبستگي بود. با استفاده از روش نمونه گيري چندمرحله اي ۳۰۰ نفر از دانشجويان دوره کارشناسي دانشگاه صنعتي شريف در سال تحصيلي ۱۳۸۸ انتخاب شدند و به پرسشنامه هوش هيجاني بار ان (۱۹۹۷‍) و کمرويي زيمباردو (۱۹۹۰) پاسخ دادند.
يافته ها: نشان داد ۱۴٫۳ درصد از دانشجويان در سطح پايين تر از متوسط و ۷۰ درصد از آنان در سطح متوسط، ۱۵٫۷ رصد از دانشجويان در سطح بالاتر از متوسط دچار کمرويي هستند. رابطه بين ويژگي هاي هوش هيجاني دانشجويان با ميزان کمرويي آنان منفي و ميزان کمرويي با نمرات هوش هيجاني آنان قابل پيش بيني بود. قدرت پيش بيني كمرويي بر اساس متغيرهاي روابط بين فردي، استقلال و عزت نفس؛ بيش از حل مساله، خوشبختي، تحمل فشار رواني، خودشکوفايي، خودآگاهي هيجاني، واقع گرايي، خوش بيني، کنترل تکانشي، انعطاف پذيري، مسئوليت پذيري اجتماعي، همدلي، و خودابرازي است.
 نتيجه گيري: هوش هيجاني به عنوان يک تعديل گر کمرويي عمل مي کند و دانشجويان با هوش هيجاني در سطح بالا، کمرويي کمتري را تجربه مي کنند.