مقاله رابطه هوش هيجاني و رضايت شغلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۵۵ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: رابطه هوش هيجاني و رضايت شغلي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله رضايت شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتباريان اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: اميدپناه علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق، با هدف بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايت شغلي انجام گرفته است. جامعه آماري اين تحقيق، کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه بوده است. از اين جامعه تعداد ۲۸۵ نفر به شيوه تصادفي طبقه اي انتخاب و با پرسشنامه هوش هيجاني و رضايت شغلي مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج تحقيق، نشان داد که هوش هيجاني و رضايت شغلي با يکديگر همبسته هستند. همچنين، بين دو مولفه خود تنظيمي و مهارت هاي اجتماعي با رضايت شغلي رابطه وجود دارد.