مقاله رابطه هيجان خواهي مجرمان زن با تعداد محکوميت و نوع جرم آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۵۱ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: رابطه هيجان خواهي مجرمان زن با تعداد محکوميت و نوع جرم آنها
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيجان خواهي
مقاله جرم
مقاله زندانيان زن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك خو محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، به منظور بررسي رابطه هيجان خواهي با تعداد محکوميت و نوع جرم مجرمين زن، ۹۵ نفر زن مجرم (۲۰ تا ۴۰ ساله) به صورت در دسترس انتخاب و با تست هيجان خواهي مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج نشان مي دهد هيجان خواهي محکوماني که براي بار اول محکوم شده اند کمتر از آنهايي است که بار دوم و سوم محکوميت آنها است و در حالي که ميزان هيجان خواهي و نوع جرم رابطه اي نشان نمي دهد، اثر اصلي موارد محكوميت روي هيجان خواهي معنادار است اما اثر اصلي نوع جرم و اثر متقابل تعداد موارد محكوميت و نوع جرم با هم، بر روي هيجان خواهي معنادار نيست.