مقاله رابطه ويژگي هاي شخصيتي زنان معتاد با نظم اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نظم و امنيت انتظامي از صفحه ۴۹ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: رابطه ويژگي هاي شخصيتي زنان معتاد با نظم اجتماعي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتياد
مقاله نظم اجتماعي
مقاله ويژگيهاي شخصيتي زنان معتاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آجيل چي بيتا
جناب آقای / سرکار خانم: نادري امير
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زنان نخستين قربانيان بسياري از آسيب ها و انحرافات اجتماعي هستند، در اين ميان اعتياد يکي از مهم ترين آنهاست. تصور اکثر افراد جامعه در مورد اعتياد اين است که سوء مصرف و اعتياد به مواد عمدتا پديده اي مردانه است، بنابراين اکثر مطالعات به اعتياد در مردان پرداخته و آنچنانکه بايد و شايد به اعتياد در زنان پرداخته نشده است. مشکلات اعتياد به مواد تنها به زن و خانواده وي محدود نمي شود بلکه ضربات سنگين اقتصادي و اجتماعي بر پيکر جامعه تحميل مي کند که از آن جمله مي توان به نظم اجتماعي اشاره کرد. نظم اجتماعي به معناي کنترل و هدايت رفتار فرد از جانب گروه به جامعه در جهت نظم و سامان يابي است. از بعد روان شناختي با برخي از ويژگيهاي شخصيتي زنان معتاد رابطه دارد بنابراين هدف از مقاله مروري حاضر بررسي ارتباط ويژگيهاي شخصيتي زنان معتاد با نظم اجتماعي است. نتيجه نشان داد که ويژگيهاي شخصيتي نظير پرخاشگري، ناسازگاري، ضد اجتماعي بودن، جامعه ستيزي، فقدان يا کاستي علاقه اجتماعي، بي توجهي به آداب و رسوم اجتماعي، عدم مسووليت پذيري، اختلال شخصيت، عدم توجه به قوانين اجتماعي مي تواند موجبات افزايش جرايم، بزهکاري، خشونت، قتل و … شود که همه عوامل باعث عدم برقراري نظم و انضباط در جامعه مي گردد. در اين راستا شناسايي ويژگيهاي شخصيتي گرايش به اعتياد در زنان نه تنها در تشخيص و درمان بلکه پيشگيري و حفظ خانواده کمک مي کند و عامل مهمي در تحقق يافتن نظم در جامعه مي شود.