سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی رضایی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان زنجان

چکیده:

شناخت و کنترل پدیده فرسایش و عوامل موثر بر آن در دستور کار بسیاری از موسسات قرار دارد. از جمله عواملی که در وقوع فرسایش آبی دخیل است و بر روی آن تحقیقات زیادی انجام می گیرد. شرایط خاکشناسی و ویزگی های بارندگی در هر منطقه می باشد. عامل بارندگی با ویژگیهایی از قبیل میانگین بارندگی سالانه، ماینگین روانماب تولیدی سالانه، حداکثر شدت بارنگی مورد مشاهده و ی با دوره برگشت معین و … قابل توصیف کمی است. در این مقاله رابطه تلفات مارن بصورت فرسایش سطحی با برخی از ویژگی های بارندگی مورد بررسی قرارمی گیرد.