سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
مصطفی باقری – مدرس دانشگاه پیام نور همدان
مژگان بودلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه پیام نور استان همدان

چکیده:
عفاف و حجاب یکی از احکام متعالی است که البته در قرآن کریم نیز به صراحت در سوره احزاب و نور از آن یاد شده است که با رعایت آن ضمن تأمین مصالح فردی زن و مرد به سلامت و نشاط جامعه و استحکام خانواده کمک می نماید. هدف از بررسی بیان علل بی حجابی و بدحجابی و اثرات زیانبار آن در جوامع است. مسئله حجاب از مسائل مهم جامعه ماست و از آن جهت که در تنظیم روابط زن و مرد نقش دارد به همه افراد جامعه مربوط می شود. تبلیغات و تهاجمات فرهنگی- اجتماعی غرب حجاب را نوعی اسارت و محدودیت جلوه داده اند. در این تبلیغ های گسترده بی حجابی و پیشرفت و مدرن بودن به یک دیگر گره خورده اند و به گونه ای القا گردیده که بی حجابی از الزام ها حیات اجتماعی انسان امری ضروریست و برهنگی و بدحجابی از جمله تنش های فرهنگی، اجتماعی است که جوامع را در آستای ی فروپاشی و انحطاط قرار داده است.