سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم موسیوند – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
سپیده اکبری والا – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
محمدامین حجازی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

چکیده:

آسیب ناشی از سرمای دیررس بهاره سالانه منجر به میلیاردها تومان خسارت اقتصادی می گردد. این امر ناشی از تشکیل یخ در بافت های گیاهی حساس به سرما در دمای ۲ درجه سانتی گراد – تا ۵- درجه سانتی گراد می باشد. برخی از بررسی های انجام شده باکتری های هسته یخ مثبت را به عنوان فاکتوری در ایجاد خسارت سرمازدگی در باغات میوه مطرح و اعلام نموده که با کاهش جمعیت این باکتری ها میتوان خسارت سرمازدگی را کاهش داد (Lindow , 1983)گیاها در شرایط طبیعی با طیف وسیعی از گون های باکتراییی ساپروفیت و پاتوژن کلونیزه شده اند. دو گروه از این گونه ها ، باکتری Pantoa ananas , P.syringae می باشد. این دو گروه به عنوان فراوانترین هسته های یخ موجود درسطح گیاه شناخته شده اند. (Lndow et , al 1982)
از سوی دیگر برخی از محققین اعلام نموده اند که گیاهان در بخش ساختمانی چوب ساقه دارای ترکیباتی می باشند که به عنوان هسته یخذاتی عمل نموده و در دمای ۲- درجه سانتی گراد و گرمتر فعالند. در غیاب این هسته ها، گل های درختان هلو، زردآلو، گیلاس، آلو و گلابی جدا شده از شاخه بدون آنکه دچار یخ زدگی شوند می توانند بین ۵- درجه سانتی گراد تا ۸- درجه سانتی گراد سرد شوند (Ashworth and Anderson, 1985). همچنین بررسی های (Ashworth 1985) نشان داد که بین باکتری های هسته یخ مثبت و بروز خسارت سرمازدگی رابطه خاصی وجود ندارد. این تحقیق به منظور بررسی پراکنش باکتری های هسته یخ مثبت در فیلوسفر گیاهان سرمازده و وجود ارتباط میان حضور این باکتری ها و بروز خسارت سرمازدگی در برخ مزارع و باغات کشور انجام گرفته است.