سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
داود کرتولی نژاد – استادیار گروه جنگلداری دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان
فرناز خسروی – دانشجوی کارشناسی مهندسی منابع طبیعی مدیریت مناطق خشک دانشگاه سمنان

چکیده:
درخت ارس (Juniperus polycarus) یکی از معدود سوزنی برگان ایران است که در ارتفاعات کوهستانی اکثر نقاط ایران به همراه تعدادی از گونه های درختی و درختچه ای، تشکیل جوامع با ارزشی داده که نقش مهمی در حفاظت خاک، آب و … دارد. در این پژوهش با استفاده از روش تلفیقی خط – پلات ارتباط میان درصد تاج پوشش و حضور گونه های چوبی با سازندهای زمین شناسی موجود در محدوده جنگلی تیرگان در جنگل های هزار مسجد مورد بررسی قرار گرفت. تعداد ۴۴ پلات ۵۰ ×۲۰ متر به همراه ترانسکت های ۳۰۰ متری به طور سیستماتیک- تصادفی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بیشترین حضور گونه های چوبی در تمام سازندها مربوط به گونه ارس بوده است. بیشترین درصد تاج پوشش درختی و درختچه ای در سازند عضو ۳ مزدوران (۶٫۹۷%) و کمترین آن در سازند سرچشمه (۳٫۶۴%) بود. نتایج این تحقیق رابطه درصد تاج پوشش بیشتر با دوری از اراضی روستایی و صعب العبور بودن سازندها را اثبات می نماید.