سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
مرجان رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس، ایران

چکیده:
در جهان امروز محیط زیست به یکی از مسائلی مهم و نگران کننده تبدیل شده است. توجه به محیط زیست و مسائل مربوط به آن برای نخستن بار در رسانه های ایالات متحده آمریکا مطرح شد. دهه ۶۰ دهه شکوفایی و در واقع سرآغاز جدی توجه به محیط زیست در رسانه ها بود. کنفرانسهای محیط زیستی در استکهلم، ریودوژانیرو و زوهانسبورگ با سروصدای زیاد رسانه ای برگزار شدند. در ایران نیز توجه به مسائل محیط زیست به ویزه در دهه های اخیر افزایش یافته است به همین منظور قوانینی برای توجه رسانه به محیط زیست وضع گردیده است. در این نوشتار کوشش شده است تا اهمیت رسانه و افکار عمومی در نهادینه کردن قوانین زیست محیطی و در نتیجه بسز حقوق محیط زیست مورد توجه قرار گیرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در توسعه حقوق محیط زیست رسانه ها از جایگاه ممتازی برخوردارند، بر همین اساس توجه به محیط زیست در برنامه های توسعه ای کشور افزایش داشته است.