سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن لباف – استادیار گروه مدیریت دانشکده امور ا داری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
علی شائمی – استادیار گروه مدیریت دانشکده امور ا داری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
فاطمه صنعتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

چکیده:

شرایط اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی امروز کشور به گونه ای است که حل مشکلات و تنگناها، الگوها و راه حلهای جدید و متفاوتی را طلب می کند کارآفرینی از جمله مقولات اساسی است که پرداختن به آن در شرایط کنونی بیش از پیش ضرورت دارد. یکی از شاخه های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان می باشد که بدون شک سهم چشمگیری در توفیق و تعالی سازمان ها دارد. به علاوه گرایش به کارآفرینی و بازارگرایی عوامل کلیدی در پایدار ماندن چشم انداز رقابتی هستند وبا افزایش تمایل رقابتی در بازارهای محلی و جهانی نقش عمده کارآفرینی در شرکتهای موجود آشکارتر می شود کارآفرینی شرکتی تلاش برای گسترش مزیت رقابتی سازمان از طریق نوآوری هایی است که در سازمان انجام می شود و به طور چشمگیری تعادل رقابت را در صنعت تغییر میدهد یا صنایع کاملا جدیدی را خلق می کند.