سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی افتخاری – دانشگاه مازندران، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
مجید تقی زاده – دانشگاه مازندران، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
حسن نادری – تهران، پژوهشگاه صنعت نفت
علی الیاسی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده صنایع شیمیایی

چکیده:

در این مقاله مدلی برای پی ش بینی ویسکوزیته نفت خام ایران برای شرایط اشباع، زیر نقطه حباب و بالای نقطه حباب ارائه شده است . این مدل بر اساس ٥٧ داده ویسکوزیته نفت اشباع، ٢٨٧ داده ویسکوزیته در بالای نقطه حباب و ٣٧٦ داده ویسکوزیته در زیر فشار اشباع ار ائه گردی د. درصد خطای نسبی مدل برای محاسبه ویسکوزیته در سه حالت نقطه اشباع، بالای نقطه اشباع و زیر نقطه اشباع به ترتیب%۱/۳۷ , %۰/۳۷ , %۰/۱ بوده که نشان دهنده تطبیق بسیار خوب نتایج مدل با نتایج تجربی است.