مقاله رابعه در گذار از پل مجاز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۸۱ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: رابعه در گذار از پل مجاز
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رابعه عدويه
مقاله حب الهي
مقاله از خود بيگانگي
مقاله نارسيسيسم
مقاله مازوخيسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرامي قدم علي
جناب آقای / سرکار خانم: تلخابي مهري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله پيش رو، آن است که نشان دهد چرا در قلمرو عرفان، همواره اين گونه ياد شده است که نخست بار، زني از عشق و محبت الهي دم زده است. در اين مقاله، با نگاهي ساختارشکنانه، نخست، تردد رواني رابعه در دو قلمرو عشق و عرفان کاويده و آسيب گاههاي نگره عرفاني رابعه با تامل بر خصيصه هاي وابستگي، مازوخيستي و از خود بيگانگي او گزارده مي شود. سپس در بخشي با عنوان رابعه به مثابه زن نارسيسيست، چرايي گرايش او به عرفان از منظري نوين تحليل مي گردد. نتيجه به دست آمده از اين مقاله آن است که گرايش به عرفان، گاه مي تواند پيامد نوعي واپس خوردگي در قلمرو زيست جهان دنيوي فرد باشد.