مقاله راديو و برنامه ريزي گفتماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: راديو و برنامه ريزي گفتماني
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي
مقاله تحليل گفتمان
مقاله راديو
مقاله گفتمان
مقاله نظام اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خيامي عبدالكريم
جناب آقای / سرکار خانم: بشير حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه برنامه ريز ي براي تبديل چشم اندازها و شعارهاي منتخب شبکه هاي راديويي به طرح برنامه و سپس برنامه سازي، به عنوان مساله اي جدي وگاه مبهم، پيش روي مديران و برنامه ريزان اين رسانه قرار گرفته است. زيرا روش هاي سنتي و تجربي اتخاذ شده در اين زمينه از نواقص و ضعف هايي چون ايستا بودن يا فقدان جامعيت رنج مي برند.
بنابراين هدف اين مقاله تحليل اصول و شرايط برنامه ريزي براي شبکه هاي راديويي و طرح استفاده از فرايند معکوس تحليل گفتماني به عنوان روشي نوين براي حل مساله ياد شده است. بر اين اساس کوشش شده است با بيان ارکان اصلي برنامه ريزي راديويي شامل توجه به نظام اجتماعي، ويژگي هاي رسانه راديو و ماموريت شبکه اي و همچنين شرح اصول نظريه هاي گفتماني و نيز مراحل فرايند تحليل گفتمان و مرور اجمالي انواع و سطوح آن، شناسايي و درک بهتري از مباني نظري و مفاهيم مرتبط با موضوع صورت گيرد و در نهايت، مدلي معکوس (از گفتمان تا متن) به منظور برنامه ريزي محتوايي راديويي، تبيين شود.