سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صدیقه سینا – بخش مهندسی هسته ای، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
مهدی زه تابیان – بخش مهندسی هسته ای، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
سیمین مهدی زاده – مرکز تحقیقات تابش، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

چرخه ی سوخت هسته ای، تمامی مراحل ازاستخراج سنگ معدن اورانیوم، حمل و نقل، غنی سازی، مصرف سوخت غنی سازی شده و مدیریت پسمان داری هسته ای را شامل می شود. رادیوایزوتوپ هایتولید شد در راکتور شکاف هسته ای، کاربرد فراوانی در صنعت، پزشکی و کشاورزی دارد. در این تحقیق به بررسی کاربرد برخی رادیوایزوتوپ هایمحصول راکتور، در کشاورزی می پردازیم. فسفر ۳۲ ایزوتوپ رادیواکتیوبتازای فسفر است که به عنوان یک پاره شکافت در راکتور تولید می شود، با تزریق این ایزوتوپ به گیاه، و با شمارش ذرات بتا، قادر به پی بردن بهنحوه ی جذب و توزیع ماده رادیواکتیو در گیاه خواهیم بود و به این ترتیب کارائی کودهای شیمیایی استفاده شده را می توان مشخص کرد . یکی دیگر از رادیوایزوتوپ های محصول راکتور که در راکتور تولید می شود ، کربن ۱۴ است که برای تعیین بهترین زمان سم پاشی آفات گیاهی از آن استفاد ه می شود. فسفر ۳۲ ایزوتوپ رادیواکتیوبتازای فسفر است که به عنوان یک پاره شکافت در راکتور تولید می شود. با تزریق این ایزوتوپ به گیاه و با شمارش ذرات بتا، قادر به پی بردن به نحوه ی جذب وتوزیع ماده رادیواکتیو در گیاه خواهیم بود. از میان رادیوتریسرهای مورد استفاده در پزشکی می توان به تکنسیوم و ید اشاره کردد که به اجمال برخی رادیو داروهای نشان گذاری شده توسط TC را بررسی می کنیم.