مقاله راز و رازداري در عرفان مولوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تاريخ ادبيات (پژوهشنامه علوم انساني) از صفحه ۱۶ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: راز و رازداري در عرفان مولوي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولوي
مقاله راز
مقاله رازداري
مقاله خاموشي و موانع رازداني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيروز غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باقري خليلي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در كنش هستي شناسانه عرفاني، هدف سالك وصال به حق و معرفت بر امور، پديدهها و حالاتي است كه كميت عقل در راه آن لنگ است و بالهاي پرواز دل، فربه. او براي نيل بدين هدف بايد به مدد رياضت و صداقت، پاكي را براي دل، روشنايي را براي ديده و آشنايي را براي گوش به ارمغان آورد. در اين حالت، دلش روشن از نوري است كه محرومان هرگز آن را نيافته اند و ديدگانش گشوده به ديدني هايي است كه اغيار نديده اند و گوش هايش آشنا به رمز و رازهايي است كه ناآشنايان نشنيده اند. عرفا از حاصل اين پاكي و روشنايي و آشنايي، با عنوان سر يا راز ياد مي كنند و عارف واصل و كامل كسي را مي دانند كه در كتمان اسرار بكوشد. جلال الدين محمد بلخي در مثنوي و كليات شمس، راز و رازداري و موضوعات مربوط بدان را مطرح كرده است و از جايگاه راز، رازداري و خاموشي، محرم و نامحرم، موانع رازداني، عوامل افشاي راز و رسولان يا پيام آوران راز و… سخن گفته است. اين مقاله به تحليل راز و رازداري در عرفان مولوي پرداخته است.