سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرانک پروین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل
ایرج رسا – دانشگاه شهید بهشتی
منصور قربانی – مرکز پژوهشی زمین شناسی پارس (آرین زمین) دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

کمربند مس دار کرمان در جنوب زون ارومیه – دختر یکی از پر پتانسیل ترین زونهای مس دار ایران می باشد که تاکنون چندین مس پورفیری در آنها اکتشاف شده است. در کمربند کرمان چند محور یا ساب زون را می توان جدا کرد که از نظر ذخایر پورفیری قابل اهمیت هستند. از جمله ساب زون آبدر – دهج، سرچشمه – سیرجان و جبال بارز که در همه این ساب زونها مطالعات سیستماتیک انجام شده ، شواهد ذخایر پورفیری را روشن کرده است. در این بین ساب زون آبدر – دهک و سرچشمه – سیرجان که بخشی از زون مس دار کرمان می باشد و در شمال غرب تا مرکز آن قرار دارد، به لحاظ شواهد پورفیری از دیگر مناطق این کمبند نمود بیشتری دارند. در ساب زون سرچشمه – سیر جان پورفیریهای سرچشمه، سرکوه، دره زار و … شناخته شده اند. در ساب زون آبدر – دهج فزون بر کانسار پورفیری میدوک ، شواهد پورفیری در محدوده های آبدر، سارا، کهتوکورها، سرنو، ایجو، گود کلواری و کدر دیده می شود. خصوصیات دگرسانیهای گرمابی و سیمای ساختاری در تصاویر ماهواره ای و خصوصیات زمین شناسی و پترولوژیکی بر اساس اطلاعات موجود مانند ویژگیهای لیتولوژیکی سنگ میزبان و ارتباط توده های معدنی با هم و فاکورهای ژئوشیمیایی شامل عناصر اصلی ، همراه و ردیاب ها و تلفیق آنها در محیط GIS نشان داده اند که دو ساب زون آبدر – دهج و سرچشمه – سیرجان دارای بیشترین شواهد ذخایر پورفیری در کمربند کرمان می باشند.