سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید جلیلی – استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت م
مهدی میرزاآقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، دا

چکیده:

روش های متداول اعتبارسنجی نرم افزار برای برنامه های واکنشی بی درنگ به اندازه کافی قابل اعتماد نیستند. باتوجه به پیچیدگی زیاد رویکرد راستی آزمایی ایستا و کامل نبودن رویکرد آزمون، روش راستی آزمایی حین اجرا پیشنهاد شده است . در این مقاله ، ویژگی های ایمنی پس از استخراج از مسئولیت های برنامه با منطق بی درنگ بیان گردیده و رفتار تحمل پذیری برنامه در برابر نقض این ویژگی ها به آن اضافه شده است. پایشگر رفتار برنامه درحین اجرا که توسط جنبه های زمانی، عملیاتی و ضرب الاجل تحقق می یابد به کدبرنامه بافته می شودو در محیط به همراه کد برنامه اجرا م یگردد. پایشگر، رفتار برنامه را در نقاط اتصال با توجه به ویژگی های ایمنی متناظر بیان شده مورد بررسی قرارداده و در صورت تشخیص نقض ویژگی، رفتار مشخصی (تحمل پذیری در برابر نقض ویژگی) را از خود نشان داده و برنامه را به وضعیت ایمنی می برد.