سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منوچهر فتحی مقدم – استادیارگروه سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهیدچمران
حسن ترابی پور –
صمد امام قلی زاده –

چکیده:

مصرف بی رویه انرژی اثر نامطلوبی بر رشد و توسعه اقتصادی یک کشور دارد . هدف از این تحقیق نشان دادن حجم عظیمی از انرژی الکتریکی است که بدلیل تلفات زیاد ناشی از بهره برداری ضعیف الکتروپمپهای آبرسانی بزرگ از بین میرود. الکتروپمپهای بزرگ معمولا از نوع جر یان مح وری با دبی زیاد و فشار کم که بیشتربرای مصارف کشاورزی مکانیزه و آبرسانی صنعتی مورد استفاده قرارمیگیرند . در این تحقیق شاخص راندمان بهره برداری فعلی این سیستمها اندازه گیری و با شاخص راندمان استاندارد و قابل انتظار آنها مقایسه شده است . نتایج نشان میدهد که با استاندارد کردن طراحی و بهره برداری از این سیستمها و همچنین اعمال مدیریت و برنامه ریزی در بهره برداری از منابع آب و انرژی کشور میتوان سالانه ۵/۱درصد در مصرف انرژی الکتریکی کل کشور صرفه جوئی نموده، هزینه تولید برق را ۵۷۹میلیارد ریال در سال کاهش داد.