مقاله راندگي گيلانغرب با استفاده از شاخص ها و شواهد ژئومورفولوژيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: راندگي گيلانغرب با استفاده از شاخص ها و شواهد ژئومورفولوژيک
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گسل فعال
مقاله شاخص هاي ژئومورفيک
مقاله زلزله
مقاله شواهد ژئومورفولوژيکي
مقاله راندگي گيلانغرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: باقري سيدشكري سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
راندگي گيلانغرب با طول بيش از ۱۱۰ کيلومتر با امتداد شمال غربي – جنوب شرقي در جنوب غرب استان کرمانشاه واقع شده است. در اين پژوهش مسايل تکتونيکي و مورفولوژيکي مناطق واقع در مسير راندگي گيلانغرب در يال جنوب غربي تاقديس قلاجه مورد مطالعه قرار گرفته است. براي ارزيابي فعال بودن راندگي گيلانغرب از شاخص هاي ژئومورفيک و شواهد ژئومورفولوژيکي استفاده شده است. در اين پژوهش کميت هاي توپوگرافي (Smf, Fmf, Fd, Eu, Sl) و شاخص هاي الگوي شبکه زهکشي (Af, T) به عنوان ابزار اصلي مورد استفاده قرار گرفته اند. از شواهد ژئومورفولوژيکي حاصل از راندگي گيلانغرب، اطلاعات زلزله و شواهد زمين شناسي نيز استفاده گرديد. بررسي فعال بودن راندگي گيلانغرب مهم ترين هدف اين پژوهش مي باشد. نتايج تحقيق نشان مي دهد که راندگي گيلانغرب در دوره پليو – کواترنر فعال بوده و با توجه به وقوع زلزله در امتداد آن، اين گسل در عهد حاضر (هولوسن) نيز فعال مي باشد. تحليل کميت هاي توپوگرافي حاکي از ادامه بالاآمدگي فعال در منطقه مي باشد.