سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا حجازی زاده – دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

بسیاری از رخداد های طبیعی که انجام می شود از نظر اکوسیستم و حفظ تعادل ژئوسیستم لازم و ضروری است و با توجه به تکنیک و فناوری هر کشوری میزان خسارات ناشی از آن شدت و ضعف دارد . هر جا بشر نتواند با آن مقابله نماید و امنیت روح و روان او به مخاطره بیفتد برای او بحران وگاهی به دلیل وسعت رخداد بلا محسوب می شود و به منظور حفظ نظم در طبیعت انجام می گردد . مانند رانش که در حاجی آباد فشم رخ داد وچون به مسائل عمرانی خلل و خسارت وارد نمود بحران تلقی گردید ولی در ذات خود پدیده ای طبیعی محسوب می شود که در حریم طبیعی بستر رودخانه هر از گاهی رخ می دهد . هدف از تدوین این مقاله معرفی منطقه از نظر لغزندگی است که با توجه به
جنس زمین، شیب زیاد دامنه و ریزش های جوی قابل توجه، انواع فرسایش و انواع مخاطرات طبیعی به علت موقعیت آن در گسل مشاء – فشم باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد وتدابیر مهمی جهت هر گونه تصمیم گیری در زمینه کاربری اراضی، رعایت حریم رودخانه، حفظمنابع طبیع ی، استفاده از مصالح ساختمانی سبک و ایجاد شبکه های ارتباطی، تدفین زباله و ضایعات شهری نظارت کامل داشته باشند . روش مطالعه، کتابخانه ای و میدانی است و طول دوره آماری ۱۰ سال است ( سال های۱۳۸۲ – ۱۳۷۲)