سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مجید بلالی – کارشناس ارشدMBA – دانشگاه تهران مشاورشرکت پارس خودرو

چکیده:

پیج کشورکه بیشترین تولید خودروی جهان درآنها صورت میگیرد عبارتندازآمریکا،ژاپن ،آلمان ، چین وفرانسه است درحال حاضربیش از۹۵% ازکل ظرفیت تولید ۸۰ میلیونی خودرو درجهان توسط ده شرکت بزرگ خودروسازی (تویوتا-جنرال – موتورز- فورد-دایمر-کرایسلر-رنونیسان ،پژوسیتروین و… )انجام میگیرد واین شرکت ها اکثرخودروسازان کوچکتردرکشورهای مختلف راتحت مالکیت خوددارندلیکن کشش بازاربسیارکمترازاین مقداراست واین شرکتها رقابت بسیارسنگینی دارندوتنها چیزی که باعث بقاودوام آنها می گردد نوآوری درتولیدات اعتباربرندها ووفاداری مشتریان به این برندهاست تحقیقات نشان می دهد که ۹۵% مردم محصولات مورد نیازخودرابراساس برند (خوشنامی )خریداری می کنند و ۶۸% قطع ارتباط مشتریان بایک محصول کیفیت نیست بلکه به نحوه ارتباط بازمی گردد.