مقاله راهبردهاي استقرار نظام حكمروايي در منطقه كلان شهري تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۲۹۷ تا ۳۲۴ منتشر شده است.
نام: راهبردهاي استقرار نظام حكمروايي در منطقه كلان شهري تهران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حكمروايي كلان شهري
مقاله تفرق سياسي
مقاله منطقه گرايي كلان شهري
مقاله منطقه كلان شهري تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: برك پور ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تفرق سياسي به عنوان اصلي ترين چالش در اداره مناطق كلان شهري به معني تعدد و تكثر نهادها و قلمروهاي تصميم گيري در عرصه منطقه كلان شهري و فقدان هماهنگي بين آنها، با راهبردهاي مختلفي از سوي مناطق كلان شهري دنيا رو به رو شده است كه به منطقه گرايي يا ايجاد نظام هاي حكومت يا حكمروايي كلان شهري معروف است. كليه راهبردهاي منطقه گرايي كلان شهري در پي ايجاد هماهنگي و همكاري بين نهادها و قلمروهاي مستقل برنامه ريزي و مديريت در اين پهنه از سرزمين است. موضوع مقاله حاضر به طور خاص متمركز بر راهبردهاي منطقه گرايي كلان شهري در تهران به منظور كاستن از اثرات سوء تفرق سياسي در آن است. در اين مقاله از ارايه يك مدل حكومت منطقه اي مشخص به دليل موانع اجرايي آن در زمينه قانوني و سازماني كشور پرهيز شده و به جاي آن مجموعه اي از راهبردهاي گام به گام پيشنهاد شده است تا از اين راه بتوان امكان تحقق منطقه گرايي در تهران را افزايش داد.