مقاله راهبردهاي توسعه كارآفريني كشاورزي در مناطق روستايي: مطالعه موردي روستاهاي شهرستان خدابنده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روستا و توسعه از صفحه ۱ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: راهبردهاي توسعه كارآفريني كشاورزي در مناطق روستايي: مطالعه موردي روستاهاي شهرستان خدابنده
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفريني کشاورزي
مقاله توسعه روستايي
مقاله مناطق روستايي
مقاله مطالعه موردي
مقاله خدابنده (شهرستان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ركن الدين افتخاري عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سجاسي قيداري حمداله
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خلاقيت و نوآوري از اركان اصلي توسعه پايدار است. در همين راستا، از طريق كارآفريني روستايي به ويژه در بخش كشاورزي، مي توان با شناسايي مزيت ها، محدوديت ها، ضعف ها و قوت هاي جوامع روستايي بر اساس برنامه ريزي راهبردي مناسب، به توسعه اقتصادي روستايي در كنار ساير ابعاد كمك كرد؛ و بر اين اساس، پرسش کليدي عبارت است از آنکه «راهبردهاي مناسب براي توسعه كارآفريني كشاورزي در مناطق روستايي منطقه مورد مطالعه كدام اند؟». بدين منظور، پژوهش حاضر با استفاده از روش پيمايشي و مطالعات ميداني به شيوهSWOT ، به ارایه راهبرد کانوني توسعه كارآفريني كشاورزي در مناطق روستايي شهرستان خدابنده مي پردازد. نتايج نشان مي دهد كه به دليل توانمندي ها و ظرفيت ها بالاي منطقه، آستانه نوآوري و خلاقيت در بخش كشاورزي مناطق روستايي نيازمند بازنگري و ارایه سياست هاي مناسب براي رفع محدوديت ها و استفاده از توان هاي موجود روستايي و كشاورزي است.