مقاله راهبردهاي عمليات جمع در دانش آموزان اول ابتدايي: يک مطالعه تجربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: راهبردهاي عمليات جمع در دانش آموزان اول ابتدايي: يک مطالعه تجربي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردهاي عمليات جمع
مقاله راهبرد بازيابي
مقاله راهبرد پشتيبان
مقاله مدت زمان و درستي اجراي راهبرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادستان پريرخ
جناب آقای / سرکار خانم: وحيدي لاله
جناب آقای / سرکار خانم: شقاقي فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، تاثير آموزش بر پيشرفت سرعت و درستي راهبردهاي عمليات جمع بررسي شد. هفتاد و يک دانش آموز پسر کلاس اول به صورت تصادفي در دو گروه آزمايشي و کنترل قرار گرفتند و با فرم الف آزمون تفاوتهاي فردي در انتخابهاي راهبرد جمع (کرکمن و سيگلر، ۱۹۹۷) از نظر ميانگين مدت زمان پاسخ و فراواني پاسخهاي درست ارزيابي شدند. گروه آزمايشي به مدت سه ماه (۱۵ جلسه ۴۵ دقيقه اي) در معرض آموزش راهبردهاي بازيابي و پشتيباني در عمليات جمع قرار گرفتند. سپس در هر دو گروه فرم ب آزمون اجرا شد. نتايج تحليل واريانس نشان داد که با استفاده از راهبرد پشتيبان، فراواني پاسخهاي درست گروه آزمايشي به گونه معناداري افزايش يافت.