مقاله راهبردهاي مقابله اي والدين کودکان مبتلا به اختلالات فراگير تحولي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۷۶۱ تا ۷۷۴ منتشر شده است.
نام: راهبردهاي مقابله اي والدين کودکان مبتلا به اختلالات فراگير تحولي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردهاي مقابله اي
مقاله والدين کودکان مبتلا به اختلالات فراگير تحولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي مقدم نيلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: پوراعتماد حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صالح صدق پور بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: خوشابي كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: چيمه نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مطالعه بررسي راهبردهاي مقابله اي در والدين کودکان مبتلا به اختلالات فراگير تحولي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه والدين کودکان مبتلا به اختلالات فراگير تحولي تحت پوشش مرکز ساماندهي درمان و توان بخشي اختلالات اتيستيک و مرکز اتيسم به آرا در تهران مي باشند.
از اين جامعه آماري ۴۳ زوج از والدين به شيوه تصادفي انتخاب شدند.
براي گروه گواه، ۴۳ زوج والدين با روش نمونه گيري غيرتصادفي از مناطق (۲ و ۶) تهران انتخاب و از نظر سن و تحصيلات خود و سن و جنس فرزندشان با گروه والدين کودکان اتيستيک همتا شدند. پرسشنامه پاسخ هاي مقابله اي بيلينگز و موس روي اعضاي دو گروه اجرا شد. تحليل يافته ها نشان داد که مادران کودکان داراي اختلالات فراگير تحولي در مقايسه با مادران کودکان عادي بيشتر از راهبردهاي مقابله اي مبتني بر مهار جسماني استفاده مي کنند. اما بين ساير راهبردهاي مقابله اي تفاوت معناداري بين دو گروه مشاهده نشد. به طور کلي مادران مورد مطالعه در هر دو گروه، بيشتر از راهبردهاي مبتني بر مهار جسماني و مهار هيجاني استفاده مي کنند، در حالي که پدران بيشتر راهبردهاي مقابله اي مبتني بر حل مساله و ارزيابي شناختي را به کار مي بردند.