سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش شهر برتر، طرح برتر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوید سعیدی رضوانی – دکتر در شهرسازی
پیروز سینی چی – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی

چکیده:

نوشته حاضر می کوشد تا با توجه به مفهوم شهرهای ۲۴ ساعته و معرفی اجمالی آن به ارتباط آن با توسعه همه جانبه شهری و پویا و پرتحرک کردن محیطهای شهری اشاره نماید و با عنایت به فرصت حاصل از توجه به زمان شب و لزوم توجه ویژه د ربرنامه ریزی و مدیریت شهری به این زمان د ر کنار توجه به زمانهای دیگر ( مناسبتهای خاص ، فصلهای مختلف و …) به ارائه راهبردهای کلیدی در جهت برنامه ریزی مناسب فعالیتهای اقتصادی شبانه می پردازد . در پایان هم با توجه به اهمیت رابطه امنیت ، زمان شب و پویایی و سرزندگی محیط شهری به راهکارهایی برای توسعه مراکز فعالیتی امن در زمان شب اشاره شده است . این نوشتار به مطالعه موردی خاص اشاره نکرده است و با توجه به تازگی این موضوع در اکثر شهرهای ما سعی شده تا با معرفی این مسئله و ارائه راهبردهایی در باب مدیریت فعالیتهای زمان شب بابی را درتوجه بیشتر مدیریت شهری به اهمیت موضوع و لزوم استفاده از این فرصت ( زمان شب ) در توسعه همه جانبه شهر باز نماید .