سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد ترابیان اصفهانی – شرکت فولاد مبارکه ناحیه انرژی و سیالات

چکیده:

با توجه به مصرف زیاد آب در صنایع فولاد و محدودیت ذخایر موجود، بهره برداری بهینه از آب در جهت نیل به اهداف اقتصادی عملی، از بدو راه اندازی شرکت فولاد مبارکه جزء اولویتهای عملیاتی سیستم قرار گرفت و در این راستا موارد ذیل بررسی و بکا رگرفته شد:
۱- جایگزینی کلروفریک به جای سولفات آلومینیوم در تصفیه خانه آب مجتمع فولاد مبارکه مبتنی بر نتایج اقتصادی و عملیاتی هستند.
۲- انتخاب کمک منعقد کننده جامد به جای مایع بلحاظ کاهش قابل ملاحظه هزینه ها در تصفیه خانه آب
۳- جایگزینی گاز کلر و حذف بایوساید تجارتی دربرجهای خنک کننده با ارائه نتایج اقتصادی.
۴- استفاده از مواد ضد خوردگی و رسوب گذاری مناسب در جهت افزایش سیکل تغلیظ برجهای خنک کننده و در نهایت صرفه جوئی قابل ملاحظه در مصرف مواد شیمیائی و آب صنعتی با ارائه مدارک.
۵- ارائه نتایج نرخ خورندگی و مدارک مستند دال بر عدم وجود رسوب در تجهیزات مربوطه.