سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حجت الله جعفریان – استادیار گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نورمحمد مختومی – کارشناس مرکز تحقیقات امور دام گرگان استان گلستان
قدرت الله شاهی – کارشناس شیلات، کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی گرگان

چکیده:

امروزه توسعه پایدار زیر بخش آبزی پروری کشور در بخش کشاورزی، نیازمند بکارگیری تکنیک های نوین می باشد. بر همین اساس در بین تکنیک های معرفی شده، استفاده از باکتری های زیست یار با اهدافی همچون: بهینه سازی فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب مورد استفاده در محیط پرورشی آبزیان، مصرف بهینه و افزایش کارایی بهره برداری از آب و همچنین ارتقاء عملکرد رشد آبزیان، صورت می گیرد. ماهیان پرورشی در جهت تامین پروتئین کشور، دارای اهمیت تغذیه ای و اقتصادی بسیار بالایی داشته باشد. در همین راستا ایزولاسیون باکتری های زیست یار از روده ماهیان پرورشی و بکارگیری فرآورده های تجاری این باکتری های مفید به عنوان یک استراتژی مهم از طریق کنترل بیولوژیکی و افزایش عملکرد رشد، در سیستم های پرورشی، توانست نقش بسیار ارزنده ای را در جهت نیل به اهداف ذکر شده ایفا نماید. چندین تحقیق صورت گرفته توسط مولف، نشان داد که برخی از باکتری های مفید به عنوان یک مکمل غذایی میکروبی زنده، همراه غذا و مصرف مستقیم آنها در آب محیط پرورشی، موجب سازگاری اکولوژیکی، ارتقاء عملکرد تولید ماهی و بهینه سازی میکروبی محیط آبی پرورش آنها گردید. در حقیقت با اعمال مدیریت میکروبی در قالب استعمال باکتری های مفید قابلیت میزبان آبزی در سازگاری بوم شناختی با محیط پرورشی افزایش یافته و بهره برداری بهینه از منابع آبی بالا رفت. لذا امکان بکارگیری مناسب از منابع آبی بخوبی فراهم گشته و کارایی تولید بالطبع نیز افزایش یافت. یافته های این تحقیقات نشان دادند که کنترل میکروبی و معرفی سویه های مفید باکتری ها تا چه حد در افزایش سازگاری اکولوژیکی، بقاء، عملکرد رشد ماهیان مفید بوده و می تواند به عنوان یک راهبرد مهم در ارتقاء و توسعه پایدار آبزی پروری کشور و استفاده مفید از منابع آبی پیشنهاد گردد.