سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ولی بابایی پور – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سیدعباس شجاع الساداتی – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی مهندسی بخش مهندسی بیوشیمی گروه بیوتک

چکیده:

ظهور فن اوری DNA نوترکیب امکان تولید محصولات جدید و با ارزش افزوده بالا، مثل پروتئین های دارویی را در ارگانیسم های مختلف فراهم نموده است. باکتری اشریشاکلی بدلیل شناخته تر بودن خواص فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی وژنتیکی آن نسبت به ارگانیسم ها، رایجترین میزبان برای تولید پروتئین های نو ترکی باست. قابلیت رشد این باکتری تا دانسیته سلولی های بالا و تولید مقدار زیاد پروتئین نو ترکیب موجب شده تا تحقیقات گسترده در زمینه بهره برداری حداکثر از توانایی مزبور صورت گیرد. بدین منظور محققین بابهره گیری از روشها و فنون مختلف تلاشهای زیادی برای تولید پروتئین های نوترکیب در اشریشیاکلی انجام داده اند تا بتوانند محصول مورد نظر را درکمترین زمان و با صرف کمترین هزینه تولید نمایند. تحقیقاتی که مهندسین شیمی در این رابطه روی اشریشیاکلی نو ترکیب انجام می دهند بیشتر فراهم کردن راهکار مناسب برای دستیابی به کشت با تراکم سلولی بالا و قابلیت بیان حداکثر است، چرا که غالبا تولید پروتئین نوترکیب متناسب باا دانسیته سلولی نهایی است.
دستیابی به این مهم همواره بامشکلات متعدی همراه است، که در این مقاله سعی می شود از دیدگاه مهندسی شیمی ضمن مرور تحقیقات انجام شده، راهکارهای ارائه شده مورد نقد و بررسی قرار گرفته و نهایتا دورنمایی ازروند آینده فعالیت های تحقیقاتی مزبور ارائه شود تا بتواند مسیر روشنی را برای محققین علاقه مند ترسیم نماید.