سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا یوسفی – دکترای مهندسی مکانیک گرایش ساخت وتولید
مجید طلوعی راد – دکترای مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
سعیده خطیبی – دانشجوی دکتری رشته هواوفضادانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

ایران بعنوان یک کشور در حال توسعه سند چشم انداز ۲۰ ساله خود را تدوین کرده است. برای دستیابی به اهداف این سند تمامی فعالیتهای کشور بایستی بنحوی تنظطم شوند که در مدت مقرر به این اهداف دست یافت. این تحقیق در صدد است که راهبردهای مهندسی ساخت و تولید به عنوان یکی از زیر شاخه های مهندسی مکانیک را بگونه ای تعریف کند که در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی نقشی در وصول به اهداف چشم انداز داشته باشد. بنابراین، با بررسی عوامل داخلی و خارجی شاخه ساخت و تولید فرصت ها، تهدیدها، نقاط ضعف و نقاط قوت این شاخه تعیین و تحلیل SWOT انجام گرفته است. در نتیجه ۱۲ راهبرد در این زمینه استخراج گردیده است. راهبردهای زیر از بالاترین اولویت در این راستا برخوردار هستند:۱- توسعه و تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه۲- توسعه فعالیتهای پژوهشی کاربردی در کشور۳- ایجاد پایگاه جامع اطلاعاتی از منابع انسانی و تجهیزات در زمینه ساخت وتولید