سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا یوسفی – استاد، مرکز کارگاههای آموزشی، دانشگاه صنعتی شریف
سعیده خطیبی راد – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
احمد حسینی سیانکی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرک

چکیده:

در این تحقیق، بعد از بررسی و مطالعه فعالیتهای انجام شده در زمینه مهندسی سیستمهای میکروالکترومکانیکی درداخل کشور، منطقه و تعدادی از کشورهای پیشرفته، تحلیل SWOT انجام گرفت که منجر به ارائه ۱۴ استراتژی دراین زمینه ها گردید. استراتژیهای بدست آمده به دو روش QSPM و ارتباط با چشمانداز بیست ساله کشور، ارزیابی و اولویت- بندی شدند. استراتژیهای زیر بالاترین اولویت را در هر دو روش کسب کرده اند: – حمایت مالی دولت در قالب تسهیلات بانکی و ارزی از فعالیتهای صنعتی و پژوهشی در زمینه MEMS گسترش آموزش و پژوهش کاربردی فنآوری MEMS در صنایع نظامی و هوافضا، – تشکیل و تجهیز مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی با خرید تجهیزات مدرن برای بومی ساختن فنآوری MEMS استفاده وگسترش قابلیتهای موجود درداخل کشور برای تولید و مونتاژ قطعات برای ورود به بازارهای منطقه با تاکید بر قطعات صنعتی مورد نیاز در صنایع زیر بنایی کشور