سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی فتح اله – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدعلی شفعیا – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

از جمله عوامل مهم ایجاد کننده مزیت رقابتی در کسب و کار و تولید ، استفاده از منابع مشترک است . این امر باعث شده در محیط رقابتی و پویای امروز، بهره گیری از عوامل و منابع مشترک در کانون توجه مدیران و سازمانها قرار گیرد . در این رویکرد با اشتراک منابع ۱ ، امکان تولید طیف وسیعی از محصولات از طریق راهبرد سکوی مشترک ۲ فراهم می گردد . با بکارگیری این راهبرد می توان زمینه افزایش سود و ایجاد ارزش را فراهم ساخته و شرکت ها و سازمانها را بسوی موفقیت رهنمون ساخت . لذا ضروری است زمینه شناسایی و بکارگیری این راهبرد در موقعیت های مختلف فراهم گردد . براین اساس در این مقاله سعی بر آن است که مروری اجمالی از این راهبرد کلان صورت گرفته و انواع مختلف راهبرد هایی که برای ایجاد مزیت رقابتی شرکت ها و سازمانها می توانند مفید واقع گردند ، در کنار تجربه خودرو سازان کشور، معرفی شود . بکار گیری این راهبرد بسیار سودمند بوده و می تواند به عنوان مبنایی برای توسعه صنعتی قلمداد شود .