سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سودابه قلم باز – عضو هیئت علمی مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور شهرضا
سپیده قلم باز – عضو هیئت علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور دزفول

چکیده:

در نگرش سنتی مدیریت برنامه ریزی شروع تمامی حرکت ها است که اهمیت آن از گذشته ای دور برهمگان آشکار گردیده و آن را اساسی ترین وظیفه مدیریت دانسته اند. سیستم های ERP در حال حاضر، به عنوان یکی از آخرین ابزارهای برنامه ریزی و مدیریت در جهان مطرح می باشند این سیستم ها با بهره گیری از آخرین فناوری های بدست آمده در تکنولوژی اطلاعات سعهی در یکپارچه سازی زیرسیستم های مختلف موجود در شرکت ها دارند. پیاده سازی موفق این سیستم ها دارای منافع زیادی برای سازمان ها بوده و عدم موفقیت در پیاده سازی می تواند خسارتهای جبران ناپذیری در پی داشته باشد لذا شناسایی عوامل کلیدی و بکارگیری مبتکرانه این عوامل در سطح سازمان و تبدیل آنهاه به برنامه های عملی در موفقیت و اثربخشی سیستم های EPR امری ضروری به نظر می رسد دراین مقاله هدف نویسنده پیشنهاد عوامل کلیدی جهت اثربخشی در سیستم ERP در سازمان ها می باشد نویسنده معتقد است که با بکارگیری درست این عوامل توسط برنامه ریزان سیستم، بهبود عملکرد و اثربخشی در سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان حاصل خواهد شد.