مقاله راهبردها و اهداف جنگ رسانه اي غرب عليه جمهوري اسلامي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۸۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: راهبردها و اهداف جنگ رسانه اي غرب عليه جمهوري اسلامي ايران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنگ رسانه اي
مقاله جنگ نرم
مقاله ديپلماسي رسانه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاييان مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه ديپلماسي و سياست خارجي کشورها به عنوان يک عامل تعيين کننده در نظام بين الملل تحت تاثير تحولات شگرف در عرصه ارتباطات قرار گرفته است؛ چنان که «ديپلماسي رسانه اي» به عنوان يکي از شاخه هاي اصلي فعاليت هاي دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي بخش قابل توجهي از ديپلماسي عمومي کشورهاي بويژه قدرتمند جهاني را به خود اختصاص داده است.
در مقاله حاضر پس از بيان پيشينه ديپلماسي رسانه اي و کارکردهاي آن به بررسي مصاديق ديپلماسي رسانه اي در بعد نرم افزاري، جنگ نرم و جنگ رسانه اي غرب عليه ايران و همچنين اهداف راهبردي جنگ رواني امريکا عليه جمهوري اسلامي ايران پرداخته شده است.