مقاله راهبرد سرمايه گذاري در سهام بر اساس کوچ ارزشي – رشدي در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: راهبرد سرمايه گذاري در سهام بر اساس کوچ ارزشي – رشدي در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازده اضافه
مقاله نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار
مقاله کوچ ارزشي-رشدي سهام
مقاله تحليل عاملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تهراني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: خان احمدي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغيير در عناصر مختلف بازار سرمايه، طي گذشت زمان، امري بديهي است. ميزان متغير نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار، به عنوان معيار تعيين کننده رشدي يا ارزشي بودن سهام نيز، در مقاطع زماني مختلف براي شرکت ها متفاوت خواهد بود. امروزه در ادبيات مالي، تغيير موقعيت يک سهم، در طول زمان، از موقعيت ارزشي به موقعيت رشدي را کوچ ارزشي- رشدي سهام مي نامند. در اين مطالعه، تاييد مي گردد که مي توان از کوچ ارزشي-رشدي سهام شرکت ها براي بهبود عملکرد پورتفوي بهره گرفت. پس از ارايه راهبرد سرمايه گذاري بر اساس کوچ ارزشي-رشدي سهام، با استفاده از تحليل عاملي، ارتباط متغيرهاي محاسبه شده بر اساس صورت هاي مالي با بازدهي شرکت هاي تشکيل دهنده پورتفوي سرمايه گذاري بررسي گرديد. بر اساس نتايج تحليل عاملي نيز مشخص گرديد که ميزان نسبت بازدهي سرمايه عملياتي به حقوق صاحبان سهام (ROEOI)، با بازدهي پورتفوي شکل گرفته بر اساس راهبرد سرمايه گذاري، رابطه مستقيم دارد.