سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۹
نویسنده(ها):
آسیه سعیدی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، دانشگاه تهران واحدپردیس بین المللی کیش
احمد پوراحمد – استاد، دانشگاه تهران واحد پردیس بین المللی کیش
مهدی قرخلو – دانشیار، دانشگاه تهران واحد پردیس بین المللی کیش
آذر عرفانیان – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، دانشگاه آزاد واحد رشت

چکیده:
جزیزه کیش که به عروس خلیج فارس شهرت دارد، با داشتن موقعیت جغرافیایی مناسب، سواحل زیبای مرجانی و اب های زلال و همچنین هوای بسیار مطبوع در بخشی از سال، از پتانسیل بالقوه بالایی در جذب گردشگر برخوردار است. با این وجود آمارها نشان می دهد میزان گردشگ بین المللی ورودی به جزیره کیش نه تنها در مقایسه با برخی کشورهای همجوار با شرایط جغرافیایی مشابه نظیر دبی (که درصدر مقاصد گردشگری منطقه قرار دارد)، بلکه حتی در مقایسه با پیش بینی طرح جامع توسعه گردشگری کیش (۴۱۰ تا ۸۶۰ هزار نفر گردشگر خارجی برای سال ۱۳۹۰) تنها ۲۱۵۱۷ نفر بوده است. هدف از این پژوهش بررسی مزیت ها و محدودیت های امکان توسعه گردشگری بین المللی در جزیره کیش و همچنین انتخاب استراتژی های مناسب در جهت توسعه این صنعت در منطقه مورد مطالعه می باشد. این پژوهش که بر اساس مدل ترکیبی تحلیل استراتیک SWOT و مدل برنامه ریزی استراتژیک QSPM صورت گرفته، به بررسی یافته های مطالعات کتابخانه ای و نتایج یک بررسی میدانی از طریق توزیع پرسشنامه بین گردشگران خارجی و همچنین مصاحبه با کارشناسان حوزه گردشگری پرداخته است. تحلیل های حاصل از مدل SWOT نشان می دهد که نقاط ضعف بر قوت ها و نقاط تهدید بر فرصت ها غلبه داشته است. از این رو از میان استراتژی های چهارگانه مدل SWOT، استراتژی تدافعی پیشنهاد می گردد. در عین حال، جدول اولویت بندی استراتژی های انتخاب شده QSPM بیانگر آن است که از میان ده استراتژی برگزیده، استراتژی "تقویت و توسعه تبلیغات گردشگری و معرفی جاذبه های کیش در رسانه های معتبر جهانی" و همچنین استراتژی "تسهیل و تدوین قوانین جدید در بخش هایی از جزیره" به دلیل دارا بودن بیشترین جذابیت نسبت به دیگر استراتژی ها از اولویت بالاتری برخوردار است.