مقاله راهبرد صنعتي سازي ساختمان در چشم انداز بيست ساله کشور (مطالعه موردي امکان سنجي استفاده از LSF در تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۳۲۵ تا ۳۳۹ منتشر شده است.
نام: راهبرد صنعتي سازي ساختمان در چشم انداز بيست ساله کشور (مطالعه موردي امکان سنجي استفاده از LSF در تهران)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسکن
مقاله صنعتي سازي ساختمان
مقاله فناوري هاي نوين ساختماني
مقاله راهبرد صنعتي سازي
مقاله سيستم قاب سبک فولادي (L.S.F)
مقاله شهر تهران
مقاله چشم انداز بيست ساله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسينعلي پور مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر که با هدف معرفي فناوري هاي نوين ساختماني و امکان سنجي کاربرد سيستم LSF در ساخت و ساز تهران انجام شده، برخورداري سيستم ياد شده از توجيه فني، صنعتي، اقتصادي و فرهنگي، براي بخش ساختمان و مسکن تهران، به عنوان فرضيه اهم پذيرفته شده است. در اين تحقيق که از نوع کاربردي است، جهت ارزيابي فرضيه مذکور ابتدا اطلاعات مربوط به وضعيت اقليمي، جغرافيايي و لرزه خيزي تهران از طريق کتابخانه اي جمع آوري و به روش توصيفي بررسي مي شود، سپس سيستم LSF به روش تحليلي از دو منظر سازه و اجزاي معماري با سه شاخص کيفيت، اقتصاد و سرعت ارزيابي خواهد شد. در اين تحقيق نتيجه گيري شده که هرچند اين سيستم با استقرار در گروه B+ از جدول رتبه بندي سيستم ها و در مقايسه با ۱۱ سيستم ساختماني مطرح و کسب امتياز طيف ۷۵-۸۰ از ۱۰۰، داراي بيشترين امتياز است، اما با وجود خطر بسيار زياد لرزه خيزي تهران، استفاده از سيستم LSF براي کلان شهر تهران فاقد توجيه فني بوده و مجاز نمي باشد. در خاتمه، با توجه به مردود بودن فرضيه تحقيق که ارزيابي آن با تکنيک فراتحليل انجام يافته است، روايي و پايايي آن علاوه بر تحليل هاي کمي، از روش دلفي با مقياس تورستن مورد آزمون قرار مي گيرد.