مقاله راهبرد محاسباتي اندازه کارآيي تکنيکي راسل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۵ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۳۹ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: راهبرد محاسباتي اندازه کارآيي تکنيکي راسل
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله اندازه گيري راسل
مقاله کارآيي تکنيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کردرستمي سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: اميرتيموري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلحشورراد مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل هاي تحليل پوششي داده ها (DEA) مي توانند به دو دسته مدل هاي شعاعي و غير شعاعي طبقه بندي شوند. اندازه کارآيي حاصل از مدل هاي غير شعاعي، اندازه گيري راسل ناميده شد. مشکل اصلي اندازه راسل تابع هدف آن مي باشد که به صورت يک مساله برنامه ريزي غيرخطي فرمول بندي مي شود. از اين رو يک الگوريتم مبتني بر برنامه ريزي خطي که برايDEA  به کار برده مي شود قادر به حل اندازه راسل نيست. در اين مطالعه راهبردهاي محاسباتي اندازه گيري کارآيي تکنيکي راسل توسط دو مدل پيشنهادي ارايه مي شود. با استفاده از مدل هاي پيشنهادي از بار محاسباتي متناظر با اندازه راسل کاسته مي شود.