مقاله راهبرد هاي شناختي در بيماران مبتلا به اضطراب-افسردگي مختلط و وسواس‌‌-بي‌ اختياري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۶۵ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: راهبرد هاي شناختي در بيماران مبتلا به اضطراب-افسردگي مختلط و وسواس‌‌-بي‌ اختياري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردهاي مهار فکر
مقاله اختلال وسواس-بي اختياري
مقاله اختلال اضطراب-افسردگي مختلط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معين الغربايي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شعيري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صنعتي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افکار مزاحم از ويژگي هاي اختلال هاي هيجاني و اضطرابي هستند. اين پژوهش با هدف مقايسه راهبردهايي که بيماران و غير بيماران، براي مهار افکار مزاحم به کار مي برند، انجام شد. دو گروه از بيماران مبتلا به اختلال وسواس بي اختياريOCD) ؛ ۱۱ مرد و ۱۴ زن با ميانگين سني ۲۹ سال) و اختلال اضطراب افسردگي مختلط MADD)؛ ۱۰ مرد و ۱۵ زن با ميانگين سني ۲۷ سال) و يک گروه غير بيمار (۱۲ مرد و ۱۳ زن با ميانگين سني ۲۸ سال) انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه هاي مهار فکر (ولز و ديويس، ۱۹۹۴) و اضطراب و افسردگي بک (بک، اپشتين، براون و استير، ۱۹۸۸؛ بک، راش، شاو و ابري، ۱۹۷۹) پاسخ دادند. يافته ها نشان دادند که بيماران OCD و MADD بيشتر از راهبردهاي نگراني و تنبيه استفاده مي کنند. گروه غير بيمار راهبردهاي مهار اجتماعي و انحراف توجه را بيشتر به کار مي برند. بين گروه ها تفاوت معناداري بر اساس استفاده از راهبرد ارزيابي مجدد ديده نشد.