سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کوثر یوسفی – دانشجوی مهندسی برق و مهندسی نفت- دانشگاه صنعتی شریف- محقق در موسسه بن
نغمه السادات کرباسی – کارشناس مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی شریف- محقق در موسسه بنیان دانشپژ

چکیده:

آغاز هر کسب و کار جدید، نیاز به حزماندیشی دارد و ورود به تکنولوژیهای برترو نو ، بیش از سایر تکنولوژیها نیازمند این دوراندیشی
است. در این مقاله، سه گام اساسی که برای فعالیت در حوزه این دسته از تکنولوژیها ضروری به نظر می رسند، مطرح میشود و به عنوان
. شاهد مثال، مصادیقی از فعالیتهایی که شرکتهای پیشرو در حوزه تکنولوژی نو و برتر "جی.تی.ال " به انجام رساندهاند، بررسی میشود
تکنولوژی جی .تی .ال روشی برای مایع کردن گاز طبیعی است و از آن جهت انتخاب شده است که کشور ما ایران، به دلیل وجود مخازن گاز،
پیشزمینههای مناسبی برای فعالیت و رشد در این تکنولوژی دارد.