سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسام الدین عارف کشفی –

چکیده:

راهبری از مبانی استاندارد های مدیریت کیفیت ، یکی از اصول زیر بنائی مدل جایزه کیفیت اروپا و بالاخره اولین شاخص مدل جایزه کیفیت اروپاست. راهبری از هر زاویه که به ان نگریسته شود ، دارای اهمین اساسی و حیاتی بوده و با قطعیت می توان گفت موفقیت هر سازمان به طور ۱۰۰% به راهبری و راهبران سازمان بستگی دارد.وقتی در باره راهبری بحث می شود ، واقعا منظور چیست ؟چه درکی از ان داریم ؟ ایا موضوع بزرگی است ؟ نوعی از هدایت که گروهی از افراد تا یک ملت را برای اقدام مشخصی به حرکت در می اورد. یا اینکه یک امر جزئی شخصی است . به معنی انچه که ما می کنیم برای کمک به دیگران تا کارهایشان را خوب انجام دهند؟ ایا به معنی هدایت فعالیت ها و عملکرد ها ست ؟ یا هدایت افراد در یک راه مشخص ؟ایا راهبری کیفیت همان مدیریت کیفیت استیا مقوله دیگری است؟
اینها همه سئوالات مهم و تفکر برانگیزی هستند. یک تعریف جامع ، واحد و روشن از راهبری ،با انکه سالهای بسیار است که در این مورد صحبت می شود ، کماکان مشکل می نماید. انچه که می دانیم ، راهبران ، از جمله راهبر کیفیت ، بوسیله کارهائی که قادر به انجام ان هستندمشخص می گردند. گروهی از متخصصان راهبری را به صورت انچه که راهبران ار طریق توسعه شایستگی ها انجام می دهند تعریف نموده اند . راهبری با تعریف چشم انداز که ارزو به سازمان می بخشد و با ماموریت سازمان که ارزو را به واقعیت تبدیل می کند شروع می شود . راهبران سپس ارزش های فرهنگی برقرار می کنند که بر اساس ان استراتژی سازمان بنا می شود. راهبری سازمان باید ارزش های لازم برای واقعیت بخشیدن به ماموریت را تشریح نموده و استانداردهای مناسب برای رفتار سازمانی را تعریف نماید . این ماموریتباید در باره داشتن یک حس هدف مندی و مجموعه ای از ارزش هاباشد تافعالیت های روزانه را هدایت نمایند . در این مقاله سعی می گرددبررسی نقش مدیریت ارشد در تحقق تعالی سازمانی از دید گاه اجرائی و ویژگی های راهبری برای عملکرد با کیفیت بررسی شده و بخصوص بعضی مبانی اعتقادی و همچنین ویژگی های شخصیتی برای راهبری تشریح شده و بالاخره با ارائه یک جدول ارزیابی از راهبری ، نمونه مهم و معتبری از راهبری در کیفیت معرفی گردد. در این مقالهتوصیه ها و نظر گاههای اساتید و صاحب نظران کیفیت و مدیریت کیفیت نیز ارائه خواهد شد.