سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مجید قنادی – شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
امیر حسین محوی – گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

صافی ها با بهره گیری از مکانیسمهای متعددی همچون Straining جذب سطحی، ته نشینی ،Interception ، انتشار، عمل هیدرودینامیکی، واکنشهای شیمیایی و فرایندهای بیولوژیک آخرین مرحله زلال سازی و به عنوان یکی از مهمترین و برجسته ترین واحدها در تصفیه خانه های آب محسوب می شوند، به طوری که بیش از ۹۱/۵ درصد از تصفیه خانه های آب کشور در فرآیندهای تصفیه آب از صافی استفاده می کنند. صافی ها با ۳۵۳ واحد صافی ماسه ای تند روباز، ۱۸۵ واحد صافی ماسه ای تحت فشار و ۲۳ واحد صافی ماسه ای کند بیشترین تعداد واحدها را در تصفیه خانه های آب کشور به خود اختصاص داده اند. در صافی های ماسه ای تند به دلیل برخورداری از ماسه های درشتتر و وسیع تر بودن منافذ بستر، ظرفیت نگهداری آلاینده ها در آنها بیشتر بوده و این قابلیت امکان تصفیه آبهای با کدورت بالاتر را فراهم آورده است، بگونه ای که در کدورتهای کمتر از ۲۰ واحد NTU نیازی به واحدهای ته نشینی انعقاد و لخته سازی نخواهد بود. با این حال کارایی این نوع صافی ها در حذف عوامل بیولوژیک آب از یک تا دو واحد لگاریتم فراتر نرفته و برای نیل به کیفیت مناسب میکروبی آب تدارک واحد گندزدایی الزامی است. متراکم شدن بستر، تشکیل توده های گلی، ایجاد شکاف در بستر، فرار ماسه، به دام افتادن حبابهای هوا در بستر، ایجاد پوسته کربنات کلیسم بر روی دانه های ماسه، کدورت زیاد آب صاف شده و سرانجام رشد میکروارگانیسم ها و تراکم آنها در سطح صافی از مهمترین مشکلات متداول در بهره برداری از صافی ماسه ای تند به شمار می رود که با پیش بینی تمهیداتی همچون تنظیم میزان جریان آب و هوا در هنگام شست و شوی بستر، کنترل مقادیر تزریق مواد شیمیایی، تنظیم گرادیان سرعت و میزان بار گذاری و حفظ کلر باقی مانده در آب ورودی به صافی می توان از وقوع آنها پیشگیری و یا آنها را مرتفع نمود.