سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدابراهیم هاشمی گرم دره – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آب دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز مصطفی زاده – دانشیار گروه آب دانشگاه صنعتی اصفهان
منوچهر حیدرپور – استادیار گروه آب دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

برآورد مقادیر تبخیر و تعرق پتانسیل بمنظور کاربرد در برنامه‌ریزی, طراحی و مدیریت طرح‌های آبیاری و زهکشی و مدیریت منابع آب ضروری می‌باشد. در طی سال‌های طولانی روش‌های گوناگونی جهت برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع از طرف محققان مختلف، برای نواحی مختلف آب و هوایی ارائه شده است. یکی از کامل‌ترین برنامه‌های کامپیوتری محاسبه تبخیر و تعرق، برنامه REF-ET می‌باشد که در سال ۲۰۰۰ توسط آلن و همکارانش در دانشگاه آیداهو ارائه شده است. از قابلیت‌‌های این برنامه می‌توان به دریافت اطلاعات به صورت فایل و توانایی آن درمحاسبه همزمان تبخیر و تعرق گیاه مرجع با استفاده از روش‌های مختلف اشاره نمود. در این مقاله چگونگی کار با برنامه REF-ET شرح ‌داده شده است. در پایان نیز تبخیر و تعرق سالیانه منطقه اصفهان با استفاده از پارامترهای هواشناسی ۴۳ ساله ایستگاه هواشناسی اصفهان توسط این برنامه محاسبه ‌گردید. میزان تبخیر و تعرق پتانسیل متوسط برای ۹ ماه از سال(بجز فصل زمستان) با استفاده از روش پنمن فائو ۱۵۴۲، روش تشعشعی فائو ۱۸۴۸، هارگریوز ۱۳۴۷، پریستلی تیلور ۱۱۷۲، ماکینگ ۱۱۰۷ و ترک ۱۴۵۰ میلیمتر بدست آمد.