سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بازار کار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

غلامرضا رجبی – اعضای هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران ا
یوسفعلی عطاری –
حسین شکرکن –

چکیده:

هدف از اجرای تخقیق حاضر اعتباریابی و تدوین مقیاس انتظارات خودکارآمدی شغلی دانشجویان (بتز و هاکت، ۱۹۸۱) بر اساس نظریه اجتماعی- شناختی بندورا ( ۱۹۷۷) بود. نتایج به دست آمده از پایایی کل مقیاس، خرده مقیاس‌های نیازمندی‌های آموزشی، وظایف شغلی، مشاغل حیطه مردانه و مشاغل حیطه زنانه و دو خرده مقیاس فوق حاکی از پایایی بالای مقیاس می‌باشد.