سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد بیات – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشجوی دکترا
علی اکبر جلالی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشیار

چکیده:

در این مقاله کاربرد روشهای هوشمند در هدایت موشکهای هدایت شونده مورد بررسی قرار گرفته اس ت. در این راستا و بمنظور بهبود عملکرد قانون هدایت خط دید (LOS) که یکی از متدهای کارآمد و مورد استفاده در بسیاری از موشکهای هدایت شونده می باشد، ابتدا با بکارگیری شبکه عصبی با توابع شعاعی (RBF) یک قانون هدایت تطبیقی با قابلیت تنظیم برخط (Online) وزنهای شبکه ارائه شده است. قانون هدایت حاصل مشابه با یک قانون خط دید تطبیقی عمل م ی کند. نتایج حاصل بهبود قابل توجهی در مواجهه با اهداف با مانورهای سخت را نشان می دهند. مشکل موجود در این روش حساسیت زیرسیستم هدایت به شرایط اولیه متغیرها می باشد که در ادامه برای کاهش حساسیت از متد شبکه های ماجولار مبتنی بر شبکه RBF استفاده شده و قانون هدایت تطبیقی بر این اساس استخراج شده است. نتایج شبیه سازی مؤید کاهش قابل توجهی در حساسیت زیرسیستم هدایت و افزایش توانمندی در مواجهه با اهداف مختلف می باشد.