سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سولماز حسینیون – کارشناس

چکیده:

کلیت هر شهر و ویژگی های هر یک از عناصرآن ، متاثر از مداخله چند دانش از دیدگاههای مختلف است . طراحی شهری و برنامه ریزی برای شهر در مراحل مختلف چرخه مدیریت بحران ، چه در زمان پیش از وقوع بحران: پیشگیری و کاهش اثرات وآمادگی و چه در مرحله بازسازی ) پس از بحران ( نقش موثری دارند . در این نوشتار دیدگاه دانش طراحی شهری و اهداف آن برای ارائه راهکار های مقاوم سازی فرم شهر مورد نظر می باشد.به این معنا که این دانش به عنوان متولی امور کیفی درشهرها نگرش خود را نسبت به کاهش آسیب پذیری فرم شهری در کنار حفظ کیفیات
محیطی مطرح میکند. در این مقاله ضمن اشاره به روشهای مقاوم سازی طراحی شهری در برابر زلزله ،نتایج استفاده از این روش ها برای طراحی شهری مقاوم بم ارائه می گردد.