در این حال به توصیه ی یکی از دوستان دانشمند به فکر تجدید چاپ کتاب حاضر افتادم چون این کتاب را در رابطه با مطالب فوق یافتم در حینی که دو کتاب از سری کتابهای ملکور، یکی تحت عنوان مهارتهای مطالعه (اصول مطالعه و یادگیری درست) و دیگری به نام مهارتهای خواندن (خودآموز رفع مشکلات خواندن و تمرین تندخوانی) به چاپ رسیده است (سال ۱۳۶۳)، این کتاب را پس از تجدید نظر و اصلاحات لازم به عنوان قسمت دوم سلسله کتابهای یاد شده تقدیم حضور دوستان و علاقمندان پژوهش می کنم. امید است که مورد استفاده ی بیش از پیش دانشجویان عزیز (برای نوشتن مقالات ترمی و پایاننامه ی تحصیلی در کلیه ی رشته ها)، معلمین، مدرسین و مربیان محترم، محققین و پژوهشگران، کارمندان، تکنیسین ها و کارشناسان اداره هایی که به نحوی از انحاء با مطالعه و پژوهش سروکاردارند، خصوصاً آنها که تازه در این راه گام برمی دارند قرار گرفته و در حد خود و به سهم خود سودمند و راهگشا باشد.

لازم به یادآوری است که اخیرا کتابی نیز تحت عنوان راهنمای پژوهش و اصول علمی مقاله نویسی تهیه شده است که به عنوان کتاب همراه پژوهشگر مکمل این کتاب میباشد. (چاپ سوم این کتاب اخیراً منتشر گردیده است.)

مقدمهٔ چاپ یازدهم به هنگامی که از سال ۱۳۵۲ به بعد مطالب این کتاب را تهیه میکردم و به خواهش بعضی از همکاران رشته های علوم دانشگاه به چاپ رساندم فکر نمیکردم که با این استقبال خوب مواجه شود. بارها از طرف کسانی که از این کتاب استفاده کردهاند مورد لطف و محبت قرار گرفتهام به همین علت خود را موظف دیدم که بررسی مجددی به عمل آورده و با افزودن توضیحات بیشتر، مثالهای مناسبتر و افزودن بعضی قسمتها، کتابی را تقدیم خوانندگان عزیز بکنم که راحتتر و بهتر مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه اگرچه در مورد نوشته های ابتکاری (Original) نیز مطالب خویی در متن کتاب وجود دارد، بهتر دید مفصلی جداگانه به این موضوع اختصاص دهم تا مورد استفادهٔ جوانان و آنهایی که قلم به دست میگیرند ولی راهنمایی ندارند که آنها را در مسیر درستی قرار دهد، قرار گیرد، حداقل در حال ارائهٔ اطلاعات کلی و جامع، اصولاً نوشته بر دو قسم است، نوشته های ابتکاری یا الهامی (original) و نوشته های پژوهشی (reSearch).

رک: به متن کتاب) در این کتاب و کتاب راهنمای پژوهشی و اصول علمی مقاله نویسی به طور عمده توجه روی نوشته های تحقیقی و آماده سازی مقاله های پژوهشی دبیرستان، ترمی دانشگاه و پایاننامههای تحصیلی سطوح مختلف، گزارشهای عملیات تجربی، گزارشهای آماری کشاورزی، پزشکی و اداری و نظیر آن متمرکز شده است. (اگرچه در این کتاب نکات و مطالب مربوط به نویسندگی و نوشتن مطالب ابتکاری نیز تواماً ارائه شده است).